Hjärnfakta

Människans i särklass mest imponerande organ är utan tvekan hjärnan med alla sina delar och tusentals funktioner. Hur hjärnan ser ut och lite om hur den fungerar tänkte vi därför titta lite närmare på här nedan.

Hjärnan hos en vuxen människa väger mellan 1 och 1,5 kg och innehåller över 100 miljarder nervceller och utöver det närmare 1 000 miljarder stödjeceller.
Man kan säga att hjärnan består av tre olika delar, nämligen storhjärnan, cerebellum, även kallad lillhjärnan, samt hjärnstammen.

Storhjärnan kan delas in i två hjärnhalvor, nämligen vänster och höger hjärnhalva, där vänstra halvan är analytisk och verbal med den högra halvan är spatial och helhetsuppfattande. Utöver detta kan storhjärnan även delas in i ett antal lober, vilka kan kopplas till olika funktioner. Hur många lober det finns kan skilja sig åt lite beroende på hur man ser på saken, dock finns alltid pannloben, hjässloben, nackloben samt tinningloben med.

Cerebellum, eller lillhjärnan, innehåller trots sin storlek hela 80 % av nervcellerna i centrala nervsystemet och är den del av hjärnan som bland annat styr balans och koordination.

Hjärnstammen, som sammankopplar storhjärnan med ryggmärgen, har till uppgift att styra funktioner som inte går att påverka med vilja som till exempel hjärtrytm, blodtryck och andning.